Note : Basic Math สำหรับการศึกษาตลาด Forex – Pips

Pips – ปี๊บ ปี๊ป 🙂

  • 1 Pip = 0.0001 จุด (เงินเยน 1 pip = 0.01 จุด)
  • EUR/USD = 1.3020 แสดงว่า เงินยูโร แพงกว่า ดอลล่าสหรัฐ 1.3020 เท่า

Continue reading “Note : Basic Math สำหรับการศึกษาตลาด Forex – Pips”

Advertisements

3S Trader = Secure, Simple, Share

วันนี้เป็นวันหยุดอีกวัน ระหว่างที่กำลังคุยกับเพื่อนๆ ใน Line ก็นึกขึ้นได้ว่า หากได้บันทึกความรู้ ที่ได้แลกเปลี่ยนเพื่อนๆ

และได้แบ่งปันให้กับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปเติมเต็มของตัวเองได้ ก็คงจะมีประโยชน์ไม่น้อย จึงได้

สร้างเพจนี้ขึ้นมา ตามขอบเขตเนื้อหาของการเป็นนักเก็งกำไร โดยมีเป้าหมายให้ปลอดภัยผ่านการจัดการความเสี่ยง (Secure)

การนำไปใช้ควรง่าย (Simple) และส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆ ที่ผ่านเข้ามา (Share) ต่อไป